FIR

 DESPRE NOI

Forumul Inventatorilor Romani (FIR) Forumul Inventatorilor Români este o asociaţie profesională care are drept scop sprijinirea, stimularea, dezvoltarea si valorificarea activitãtilor de creatie stiintificã si tehnicã, dar si cultural - artisticã, precum si apãrarea drepturilor de autor ale membrilor sãi, diversificarea activitãtilor de cercetare stiintificã si dezvoltare tehnologicã, de proiectare, de investigare tehnico-stiintificã si artisticã, de microproductie etc
     Instituţie de cercetare-dezvoltare atestată de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, conform HG NR. 551/2007, Decizia ANCS nr. 9708/29.07.2009

     

Honorary Order Pro Scientia et Innovatio - * - * - * - Proiect desfasurat in 2020: Fair Science, Fair ComunityFIR a fost infiintat in 2003 de un grup de profesori universitari, inventatori de elita si cercetatori din centrul universitar Iasi.

Detalii:
CIF 15950343,    H.J.229/PJ/2003,    CIPJ 87/A/2003
Adresa: Str. Sf.Petru Movila 3, L11, III/3, 700089, Iasi, Romania
URL: www.afir.org.ro       E-mail: euroinvent@yahoo.com
Banca: BRD - Groupe Société Générale, Brench Iasi
Cont (EUR): IBAN RO19 BRDE 240SV 3067 680 2400
Cont (RON): IBAN RO74 BRDE 240SV 2353 553 2400
SWIFT BRDEROBUExtras din Statutul FIR

FIR are scopul de a sprijini dezvoltarea si valorificarea creativitatii stiintifice, tehnice si artistice, diversificarea activitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica, design si investigare tehnico-stiintifica dar si de productie.
Aceste activitati sunt realizate prin parteneriate cu institutii de invatamant superior si educatie, ONG-uri din Romania si din afara tarii si cu autoritatile centrale, regionale si ale administratiei locale. FIR este afiliat la numeroase organizatii internationale similare.

Principalele obiective ale Asociatiei sunt:

 • - Sprijinirea sub toate formele legale a membrilor sãi pentru a obtine drepturile de autor, conform legislatiei în vigoare;          
 • - Propunerea de produse si tehnologii care sã participe la expozitii si saloane nationale sau internationale;   
 • - Realizarea de expozitii şi evenimente internaţionale;
 • - Promovarea produselor si tehnologiilor în vederea implementãrii în tarã si în strãinãtate;
 • - Efectuarea la cerere, a studiilor de evaluare a potentialului creativ a unui individ sau a unui colectiv, a analizelor critice privind valoarea patrimonialã a unei inventii sau a unui fond de inventii, selectarea inventiilor în vederea participãrii la concursurile de creatie tehnico-stiintificã nationale si internationale;
 • -  Înfiinteazã si sprijinã cercurile de inventicã si artistice din cadrul filialelor si organizeazã cursuri în vederea initierii în metodica creatiei tehnice si artistice;
 • - Desfãsoarã activitãti de mediatizare a inventiilor si inventatorilor români prin mijloacele mass-media;
 • - Realizeazã activitãti de editare si tipãrire;
 • - Organizeazã specializãri, schimburi de experientã si documentare cu organizatii academice si societãti din tarã si strãinãtate;  
 • - Organizeazã tabere de creatie tehnico-stiintificã si cultural-artisticã;
 • - Dezvoltã prin membrii săi activitãti de cercetare, proiectare si expertize, în urmãtoarele domenii:  
  •           * sinteza si caracterizarea unor noi materiale cu implicatii practice;     
  •           * studii de implementare de noi procedee şi tehnologii;
  •           * activitãti de investigare stiintificã, de testare, expertize si analize tehnice;
  •           * studii de impact, bilant de mediu, planuri de conformare si reabilitare;        
  •           * studii de fezabilitate; 
  •           * studii de compatibilitate si de compatibilizare;          
  •           * studii de analizã si sintezã bibliograficã;        
  •           * verificarea, analiza si evaluarea proiectelor, studiilor si a rezultatelor cercetãrilor;
  •           * activitãti de prestãri servicii în domeniul protectiei intelectuale si industriale (brevete de inventii, mãrci, desene si modele industriale, standarde de firmã, norme tehnice, omologãri);
  •           * valorificarea componentelor utile din subproduse industriale, deseuri, ape uzate, minereuri sãrace;
  •           * elaborarea unor cercetãri interdisciplinare în cadrul parteneriatelor cu colective mixte (cadre didactice, studenti, masterati si doctoranzi), în vederea definitivãrii lucrãrilor de diplomã, disertatiilor, referatelor si tezelor de doctorat;
- Dezvoltã şi desfăşoară prin membrii săi activitãti de cercetare şi investigare stiintificã.

Facebook Visit our Facebook Page
HOPSI Honorary Order Pro Scientia et Innovatio
Publishing Department FIR Publishing Department
Publishing Department Personal pages of most active members
Membru al   IFIA  &   WIIPA    Organizator alEuroinvent
FORUMUL INVENTATORILOR ROMANI este o asociatie profesionala care are drept scop sprijinirea, stimularea, dezvoltarea si valorificarea creatiei stiintifice, tehnice si artistice a persoanelor si institutiilor din Romania si din afara granitelor.