FIR

 DESPRE NOI

Forumul Inventatorilor Romani (FIR) Forumul Inventatorilor Români este o asociaţie profesională care are drept scop sprijinirea, stimularea, dezvoltarea si valorificarea activitãtilor de creatie stiintificã si tehnicã, dar si cultural - artisticã, precum si apãrarea drepturilor de autor ale membrilor sãi, diversificarea activitãtilor de cercetare stiintificã si dezvoltare tehnologicã, de proiectare, de investigare tehnico-stiintificã si artisticã, de microproductie etc
     Instituţie de cercetare-dezvoltare atestată de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, conform HG NR. 551/2007, Decizia ANCS nr. 9708/29.07.2009

     

Honorary Order Pro Scientia et InnovatioFIR a fost infiintat in 2003 de un grup de profesori universitari, inventatori de elita si cercetatori din centrul universitar Iasi.
Doriti sa deveniti membru FIR? Click aici!

Detalii:
CIF 15950343,    H.J.229/PJ/2003,    CIPJ 87/A/2003
Adresa: Str. Sf.Petru Movila 3, L11, III/3, 700089, Iasi, Romania
URL: www.afir.org.ro       E-mail: euroinvent@yahoo.com
Banca: BRD - Groupe Société Générale, Brench Iasi
Cont (EUR): IBAN RO19 BRDE 240SV 3067 680 2400
Cont (RON): IBAN RO74 BRDE 240SV 2353 553 2400
SWIFT BRDEROBUExtras din Statutul FIR

FIR are scopul de a sprijini dezvoltarea si valorificarea creativitatii stiintifice, tehnice si artistice, diversificarea activitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica, design si investigare tehnico-stiintifica dar si de productie.
Aceste activitati sunt realizate prin parteneriate cu institutii de invatamant superior si educatie, ONG-uri din Romania si din afara tarii si cu autoritatile centrale, regionale si ale administratiei locale. FIR este afiliat la numeroase organizatii internationale similare.

Principalele obiective ale Asociatiei sunt:

 • - Sprijinirea sub toate formele legale a membrilor sãi pentru a obtine drepturile de autor, conform legislatiei în vigoare;          
 • - Propunerea de produse si tehnologii care sã participe la expozitii si saloane nationale sau internationale;   
 • - Realizarea de expozitii şi evenimente internaţionale;
 • - Promovarea produselor si tehnologiilor în vederea implementãrii în tarã si în strãinãtate;
 • - Efectuarea la cerere, a studiilor de evaluare a potentialului creativ a unui individ sau a unui colectiv, a analizelor critice privind valoarea patrimonialã a unei inventii sau a unui fond de inventii, selectarea inventiilor în vederea participãrii la concursurile de creatie tehnico-stiintificã nationale si internationale;
 • -  Înfiinteazã si sprijinã cercurile de inventicã si artistice din cadrul filialelor si organizeazã cursuri în vederea initierii în metodica creatiei tehnice si artistice;
 • - Desfãsoarã activitãti de mediatizare a inventiilor si inventatorilor români prin mijloacele mass-media;
 • - Realizeazã activitãti de editare si tipãrire;
 • - Organizeazã specializãri, schimburi de experientã si documentare cu organizatii academice si societãti din tarã si strãinãtate;  
 • - Organizeazã tabere de creatie tehnico-stiintificã si cultural-artisticã;
 • - Dezvoltã prin membrii săi activitãti de cercetare, proiectare si expertize, în urmãtoarele domenii:  
  •           * sinteza si caracterizarea unor noi materiale cu implicatii practice;     
  •           * studii de implementare de noi procedee şi tehnologii;
  •           * activitãti de investigare stiintificã, de testare, expertize si analize tehnice;
  •           * studii de impact, bilant de mediu, planuri de conformare si reabilitare;        
  •           * studii de fezabilitate; 
  •           * studii de compatibilitate si de compatibilizare;          
  •           * studii de analizã si sintezã bibliograficã;        
  •           * verificarea, analiza si evaluarea proiectelor, studiilor si a rezultatelor cercetãrilor;
  •           * activitãti de prestãri servicii în domeniul protectiei intelectuale si industriale (brevete de inventii, mãrci, desene si modele industriale, standarde de firmã, norme tehnice, omologãri);
  •           * valorificarea componentelor utile din subproduse industriale, deseuri, ape uzate, minereuri sãrace;
  •           * elaborarea unor cercetãri interdisciplinare în cadrul parteneriatelor cu colective mixte (cadre didactice, studenti, masterati si doctoranzi), în vederea definitivãrii lucrãrilor de diplomã, disertatiilor, referatelor si tezelor de doctorat;
- Dezvoltã şi desfăşoară prin membrii săi activitãti de cercetare şi investigare stiintificã.


Membru al   IFIA  &   WIIPA    Organizator alEuroinvent
FORUMUL INVENTATORILOR ROMANI este o asociatie profesionala care are drept scop sprijinirea, stimularea, dezvoltarea si valorificarea creatiei stiintifice, tehnice si artistice a persoanelor si institutiilor din Romania si din afara granitelor.